| et | en |      
Pritsumaja Uudised

Kevadtalgud 2014

Ühel toredal kevadisel päeval kogunesid toredad ühingu liikmed pritsumaja hoovi korrastama. Sel korral töötasid: Kaidi Nõmmerga, Lembitu Inno koos sõbraga, Argo Vasar, Anita Ainelo, Sigrid Väärtnõu, Kaupo Valting ja Georg Linkov. Aitäh teile!

Tuletõrjeühing 90.aastane

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing sai 13.01.2014 90. aastaseks! Kärdla Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu tegevus sai alguse 13. jaanuaril 1924. aastal. Ajalooliselt on ühing tegelenud erinevate kogukondlike probleemide lahendamisega, alustades raha kogumisest õnnetusjuhtumite läbi hävinud liikmete vara kompenseerimisega (kaasaegses mõistes kindlustamisega) kuni tuletõrjespordi ja puhkpilliorkestrini. Tänapäeval tegeleb ühing erinevate vabatahtlike tegevustega, alustades pritsumaja haldamise, korrastamisega, erinevate projektide kirjutamise ja elluviimisega, nagu näiteks laste mänguväljaku projekt, avalik WC, koostöös Tuuru SAga pritsumaja I korruse ehitamine Hiiumaa Turismiinfokeskuseks.

Ühingul on 38 liiget ning kolmeliikmeline juhatus, mida juhib Marika Kanep. Üritust tähistati kohvikus Viiger, kohal oli 15 liiget. Juhatus andis tänukirjad oma panuse eest ühingu arengusse järgnevatele isikutele: Lembit Liiva, Ants Sinimäe, Arvo Malling, Aivo Püssim, Mati Rand, Raivo Kirk.

Avalik WC ja pritsumaja kuur

Ühing kirjutas aasta alguses Leader meetmesse projekti avaliku WC rajamiseks pritsumaja kuuri. Meil õnnestus saada projektile rahastus, kahjuks osaline- projekti kogusumma 42 040, 812 eurot, millest Leader-meetme toetus 22 348,01 eurot.

Projekti alustasime vabatahtlike abil kuuri lammutamisega, sooviks siinkohal tänada ühingu liikmeid: Kaljo Pihlametsa, Kaupo Valtingut, Andrus Aprit, Hergo Tasujat, Argo Vasarat, Georg Linkovit, Aivar Kogermanni, lisaks olid abiks Anar Ivanov ja Denis Lukas. Projekti kirjutamise ajal ja ehituse ajal olid abiks ühingu liikmed Kaidi Nõmmerga ja Riho Tartu.

Lisaks soovime tänada ehitajat- Denis Lukast Riburada OÜ, Muinsuskaitseametist Dan Lukast, Viktor Tammsaart, ehitusjärelvalvet Anne Nõmmetsa- ilma teieta ei oleks see projekt sellisel kujul valminud.

Avalik WC on valmis kasutamiseks, sellel on nii invasissepääs kui ka võimalused noortele vanematele imikuhoolduseks.

Selle projekti lõppedes algab uus EASi poolt rahastatav Hiiumaa Turismiinfokeskuse rekonstrueerimisprojekt pritsumaja I korrusel ning pritsumaja ja kuuri ühendamine galeriiga. Antud projekt on väga mahukas, kuid uueks turismihooajaks saavad ruumid valmis ning turismiinfokeskus saab oma teenust veelgi paremini osutada. Projekti elluviimise eest sooviks lisaks tänu avaldada ühingu liikmetele Kaidi Nõmmergale ja Riho Tartule, kes aitasid projekti kirjutamist nõu ja jõuga, Anne Nõmmetsale ehitusjärelvalve tegemise eest ning Dan Lukasele muinsuskaitsealase nõustamistöö eest.

Laste mänguväljak

2013. aasta alguses kirjutas ühing projekti EASi regionaalsete investeeringutoetuste programmi, et saaks uuendada laste mänguväljakut väikelaste lasteaia territooriumil. Kahjuks ei õnnestunud saada sealt rahastust vahendite lõppemise tõttu, kuid õnneks tuli siin Kärdla linn appi ja alustas meie projekti elluviimist.

 Mänguväljaku rajamise idee tuli meie ühingu kauaaegselt liikmelt- Marika Kanepilt. Nagu Marika Kanep on ühes varasemas intervjuus ka öelnud, et ta nägi, et laste ajaveetmise võimalused võiksid olla mitmekesisemad ning koostöös ühingu teiste liikmetega mõeldigi välja antud projekt. Edaspidi on ühingul plaanis väljakut veel talgute käigus vabatahtlike abil edasi arendada.

 Ühing rahastas projekti summas veidi üle 1300 euro, millega koostati mänguväljaku ehitajafirma TipTipTap OÜ abil ehitusprojekt ning saadi linnalt ehitusluba. Lisaks vabatahtlik töö, mille tulemusena rajati atraktsioonide ümber turvaala, mis täideti liivaga ning haljastati ümber mullaga.

Linna panus on 688,02 eurot ning ülejäänud summa, 5000 eurot tuli Kultuuriministeeriumi sihtotstarbelise eraldisena.

Kohaliku omaalgatuse programm

Hiiu maavalitsus läbi Kohaliku omaalgatuse programmi on toetanud ühingut alljärgnevalt:

2012a kevadvoorus summas 1398 eurot, ühingu II korruse tööruumide renoveerimiseks. Projekt kogusummas 1537,80 eurot on nüüdseks ellu viidud ning tööruumid aktiivses kasutuses.

2012a sügisvoorus summa 1600 eurot, ühingu kimmkatuse renoveerimiseks ning tõrvamiseks. Projekti kogumaksumus on 1860 eurot ning on aprilli lõpu seisuga on katus parandatud, puhastatud ning tõrvatud. Katus on justkui uus!

Suured tänud Hiiu maavalitsusele ning Kohaliku omaalgatuse programmile!
 

Kodanikuühiskond ja ühingu osa selles

Ühingu üheks eesmärgiks on igas oma tegevuses suurendada kodanike aktiivsust läbi nende kaasamise erinevatesse tegevustesse. Olgu need siis ühingu liikmed või inimesed väljaspoolt liikmeskonda, on meie sooviks leida üles aktiivsed kodanikud, neid siduda ühingu tegevustega ning läbi selle arendada kohalikku kogukonda. Võimekad kodanikuühendused ning omavahel koostööd tegevad kodanikuühendused suudavad rohkem ning seeläbi on võimalik tõsta oma kogukonna (omavalitsuse, miks mitte ka maakonna) üldist võimekust läbi viia erinevaid tegevusi, luua midagi uut või taastada vana (hea näide taasavatud Kärdla laululava). Vabatahtlik tegevus on see, mis tuletõrjeühingu ellu on kutsunud ning meie soov on jõuda tagasi juurte juurde.

Teiseks eesmärgiks on arendada avaliku sektori ja kolmanda sektori omavahelist koostööd. Vajadusel kaasates vabatahtlikke, leides toetajaid erinevatele projektidele, osutades mõnda lepinguliselt delegeeritud avalikku teenust. Püüame olla omavalitsusele heaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks!

Tuletõrjumine (või tule tõrjumine) saab meie ühingus hoopis uue tähenduse- meie mõistes saab tuld tõrjuda kõikjal, kus on tekkinud erinevad probleemid, mis vajavad lahendamist. Selleks ulatame oma abikäe- oskused ja teadmised ning vabatahtlikud, kelle abil saavad vajalikud asjad teoks ja tuli tõrjutud!

Kristi Linkov

Majandusaasta aruanne 2012

Ühingu üldkoosolekul, 27.05.2013, kinnitati 2012a majanduasaasta aruanne.

Loe lähemalt siit:

Majandusaastaaruanne_2012

Kevadine laupäevak

27.04.2013 kogunesid ärgsamad ühingu liikmed vanale heale laupäevakule, et teha korda pritsumaja kuur ning pritsumaja ümbrus. Nüüd saab linna aatapäeval- 01.05 meie kuuris kino!

"Süüdlased" vasakult paremale: Argo, Kaljo, Sigrid, Kristi, Marika, Anita, Jan ja Kaupo, kaamera taga Georg

Ühingu 89. aastapäeva tähistamine

13.01.2013 sai meie ühing 89a aastaseks. Selline soliidne iga on igati sobilik selleks, et ühingu liikmetega kokku saada, rääkida, mis toimunud, mis teoksil. Kohvikus Viiger väikese võileiva-kringlilaua taga meenutati vanu aegu, räägiti hetkel töös olevatest projektidest ning tulevikuplaanidest. Ühingu kokkusaamisel osales 16 ühingu liiget. Järgmisel aastal on ühingul suur juubel ning seda on plaan tähistada suurejoonelisemalt.

Uued liikmed detsembris

Detsembrikuus liitus meie seltskonnaga üks uus liige- Ruudi Kasser. Uus on ta ainult meie vabakonna nimekirjas, vanu tuletõrjespordi fotosid vaadates on Ruudi üks väga aktiivne noor, osaledes erinevatel tuletõrjespordi võistlustel ja panustades vabatahtlikuna juba keskkooli päevil. Teretulemast tagasi!

Uued liikmed oktoobris

Oktoobrikuuga liitus meie toreda seltskonnaga veel 2 inimest:

Kaidi Nõmmerga ja Riho Tartu. Teretulemast!

Uued liikmed augustis

Augustis liitus meie ühinguga kolm uut aktiivset noort inimest:

Liis Kaibald

Hergo Tasuja

Jaan Tähiste

Loodame aktiivset osavõttu ühingu tööst!

Uued liikmed juulis

Juulikuus lisandus meie ühinguga neli uut liiget:

Aivar Kogermann

Sergei Trotski

Rene Tamme

Aivar Lahemaa

Tervitame neid ja loodame aktiivset osavõttu ühingu tööst!

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee