| et | en |      
Avalehekülg Tutvustus

Tutvustus

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing vabatahtlik kodanikeühendus, millel on 2014 aasta 13. jaanuari seisuga 38 liiget.

Kärdla Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu tegevus algas juba 13. jaanuaril, 1924. aastal, mis teeb ühingu vanuseks 90 aastat.

Ajalooliselt on ühing tegelenud erinevate kogukondlike probleemide lahendamisega, alustades raha kogumisest õnnetusjuhtumite läbi hävinud liikmete vara kompenseerimisega (kaasaegses mõistes kindlustamisega) kuni tuletõrjespordi ja puhkpilliorkestrini. 

Tänasel päeval on ühingu eesmärgiks kohaneda kiiresti muutuva maailmaga ning lahendada erinevaid probleeme (kustutada tuld) A-st Ü-ni. Ühing soovib saada kogukonnas tugevaks vabaühenduse esindajaks, suutes oma töödes kaasata vabatahtlikke ning aidata kaasa oma oskuste ja teadmistega erinevate ürituste/algatuste korraldamisel.

Ühing tegeleb aktiivselt uute vabatahtlike ühingusse leidmisega, kellel on aega ja tahtmist ühistegevust toetada. Soovi korral on võimalik liituda ühinguga, omades ühte soovitajat liikmete hulgast. Liikmeksastumise blankett on saadaval siin:

liikmeks astumise blankett

Alates 2012. a. on Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liige.

Eetilise tegevuse põhimõtted

Oma igapäevases tegevuses lähtub Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing Eesti Vabariigi seadustest ning teistest õigusaktidest, oma põhikirjast ning Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua Suurkogul 2002. aasta 07. aprillil Tartus vastu võetud Vabaühenduste tegevuse eetlistest põhimõtetest:

VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee