| et | en |      
Projektid 2012

2012 rahastatud projektid

2012 kevadvoorust sai ühing PRIA Leader-meetmest positiivse vastuse Kärdla pritsumaja renoveerimisprojekti taotlusele. Projekti eesmärgiks oli tellida renoveerimisprojekt kultuurimälestise säilitamiseks ja eksponeerimiseks. Renoveerimisprojekt valminud. Projekti maht 3360 eurot, millest omaosalus 336 eurot.

2012 sügisvoorust sai ühing toetust kohaliku omaalgatuse programmist pritsumaja kimmkatuse renoveerimiseks. Tööd lõpetatakse 2013 kevadel.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee